Söker Du råd och hjälp
inför frågor om parningar, valpar, kullar mm?

Sök avelsrådet för Ditt hårlag
 på in på Svenska Taxklubbens hemsida