Drevprov 2019

Särskilt prov:

1/1 2019 - 31/1 2019

samt

1/10 2019 - 31/1 2020

SBTK hänvisar tillsvidare till Kronobergs Taxklubb som tar emot anmälningarna och handhar domarkollegium för rörliga drevprov.

Proven kan startas i Skåne-Blekinge upptagningsområde om så önskas och är överenskommet med domare enligt beslut av SvTKs jaktkommitté.

KTK hemsida: www.kronobergstaxklubb.se

Anmälan skickas till Dan Johnsson
rapplehalls@yahoo.se

Provavgiften betalas till KTK bankgiro 5035-6286


Anmälan på taxklubbens blankett senast 7 dagar före start.  [Ladda hem] 

OBS! Anmälningsblankett i 2 (två) exemplar!!

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub

OBS! Ange alltid vad betalningen avser, ort och datum, hundens namn och registreringsnummer!
Exempel: Drevprov Hässleholm 15 okt Hundkojans Fido S11111/2000SN


Anmälan och upplysningar:

SBTKs representant vid Drev-SM 2018:
Jägerhöjdens Bonzo, KN, ägare Carola Kwant

© Grafik längst upp på sidan Birgitta Sterner