Drevprov 2018

Särskilt prov:

1/10 2018 - 31/1 2019


Anmälan på taxklubbens blankett senast 7 dagar före start.  [Ladda hem]  Avgift 275 :- till bankgiro 395-9608.  Domarens arvode 200 kr + reseersättning tillkommer före start.

OBS! Anmälningsblankett i 2 (två) exemplar!!

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub

OBS! Ange alltid vad betalningen avser, ort och datum, hundens namn och registreringsnummer!
Exempel: Drevprov Hässleholm 15 okt Hundkojans Fido S11111/2000SN


Anmälan och upplysningar:
 

SBTK hänvisar till Kronobergs Taxklubb som tar emot anmälningarna och handhar domarkollegium för rörliga drevprov.

Proven kan startas i Skåne-Blekinge upptagningsområde om så önskas och är överenskommet med domare enligt beslut av SvTKs jaktkommitté.

KTK hemsida: www.kronobergstaxklubb.se

Anmälan skickas till Dan Johnsson
rapplehalls@yahoo.se


Vinnare av 2017 års ordinarie drevprov
Rekyls Norma, KN, med ägarna Sophia Bergkvist och Jacob Granberg
Foto: André Jämthagen

© Grafik längst upp på sidan Birgitta Sterner