Länkar
Svenska Taxklubben  Svenska Grythundklubben
Svenska Kennelklubben Korthårsgruppen
Danska Taxklubben Norska Taxklubben
Finska Taxklubben Tyska Taxklubben
Welt Union Teckel Fédération Cynologique     Internationale, F.C.I
Sv. Jägareförbundet Jaktjournalen