RAS - Svenska Taxklubbens dokument angående de rasspecifika avelsstrategierna - hittar du HÄR!

Det finns också att läsa på Svenska Taxklubbens hemsida under fliken  "RAS".

Rasdokumentet - "Det kompletta RAS för tax med dokumentation av bakgrundsarbetet till taxklubbens tidigare fastställda handlingsplan."
(pdf fil)

Avelspolicy och Handlingsplan
"Avelsrekommendationer"