Styrelse 2022
Ordförande


Kim Norlin
Linneröd 6765
264 93 Klippan

Mobil: 0703116406
Mail:
peppersaint@telia.com
Vice ordförande:

Elisabeth Iregren
Skarpskyttev. 28 B
226 42 Lund


Mobil: 0706729749    

Mail:
elisabeth.iregren@ark.lu.se

Sekreterare och hemsidesansvarig:


Eva Bermsjö
Linneröd 6765
264 93 Klippan

Mobil: 0722452080
Mail:
peppersaint@telia.com
Kassör:


Karolina Göransson
Nordahlsvägen 7
244 41 Kävlinge

Tele: 0705851147

    

Mail:
karolinagoransson@gmail.com

Övriga ledamöter:
 
Anita Turesson-Wickberg
Dalgatan 10
285 37 Markaryd
Tele: 0433-126 49
Mobil: 0730437844
Mail:
timatw@hotmail.com
a Jessica Nilsson
Hönsholma 603
284 91 Perstorp 
Mobil: 0733934579 Mail:
jessica@goldenpojkarna.com
 
  Johanna Ilvonen
Elisetorpsvägen 17A
232 33 Arlöv
Tele: 0705437595 Mail:
johanna_ilvonen@hotmail.com 
  Christina Wahlberg
Wrangelsgatan 25
254 40 Helsingborg
  Mail:
chwa1000@gmail.com
a Görel Ljungberg
Hölerödsvägen 156-12
275 71 Lövestad
Mobil: 0761715454 Mail:
kassandra500@hotmail.com 
 
 
Kommittéer:
Utställningskommitté Jaktprovskommitté
Jessica Nilsson, sammankallande samt styrelsen för SBTK Kim Norlin, spår och sammankallande
Elisabeth Iregren, gryt
Tomas Westman, drev (adjungerad)
 
Arbetsutskott
Ordförande, sekreterare, vice ordförande samt kassör
Vandringsprisansvarig/Pokalfogde Materialförvaltare
Christina Wahlberg och Jessica Nilsson Anita Turesson-Wickberg
Hemsidesansvarig  
Eva Bermsjö  
Kontaktperson i avelsfrågor  Valberedning
Hänvisar till Svenska Taxklubbens avelsfunktionärer
http://taxklubben.org
Carina Christiansson, sammankallande
Kerstin Pilgård
Jörgen Eksell
  Första-Hjälpen-ansvarig
  Gull-Britt Nilsson
PR-kommitté Revisorer:
Eva Bermsjö, sammankallande
Görel Ljungberg
Johanna Ilvonen
Elisabeth Iregren
Jan Magnusson
Emma Höij