Utställningar 2022   


Lycka till på utställningarna!
Foto: Eva Bermsjö

Utställningar 2022:   

Datum

Plats Arrangör Sista anmälan Domare

7 maj 2022

Sösdala Ridhus

Skåne-Blekinge Taxklubb

17/4 Maria Ullman Hierner: KK KD KN LN
Jan Herngren: LK LD SK SD SN
         

27 augusti 2022
 

Hässleholms Ridhus  (OBS tillbaka igen!) Skåne-Blekinge Taxklubb

Anmälan förlängt till 5/8!!


 

Gertrud Hagström: KN SK SD SN
Jan Stääv: KK KD LK LD LN
 

OBS: Domarändring mellan domarna kan ske, beroende på antalet anmälningar mm

Anmälningsavgifter
Juniorklass (9-18 mån), unghundsklass (15-24 mån), öppen klass (från 15 mån), jaktklass (från 15 mån), championklass 270 kr.
Veteranklass (från 8 år) 170 kr.
Valpklass (inofficiell) 4-6, 6-9 månader 170 kr.

Nyheter!
Två valpfinaler - vi skiljer på 4-6 månader och 6-9 månader
Seniorveteraner, fyllda 12 år i egen veteran-final! Välkommen med din gamle vän!

Samtliga ägare/delägare till hunden som ska ställas ut på officiell utställning måste vara medlem i SKK ansluten specialklubb. (Tex. Svenska Taxklubben)


Anmälan skickas till:

Jessica Nilsson
Hönsholma 603
284 91 Perstorp

Mobil: 0733-934579    

mail:
jessica@goldenpojkarna.com

Vänligen kolla med Jessica att din anmälan kommit fram, gäller både mail och snigelpostanmälan!

OBS. Nya utställningsregler fr. o m jan 2017:
Inte tillåtet att byta klass på utställningen oavsett orsak!
Endast byte av klass innan anmälningstiden gått ut!
För fullständiga regler, se här

Betalning:

Klubbens bankgiro 395-9608 eller betalas via SWISH på nummer 1236459432

OBS! Ange alltid hundens registreringsnummer vid betalning!
Exempel: SE11111/2000SN

Ladda ner anmälningsblankett pdf-fil >> här 
Skriv ut och skicka med vanlig postgång ovanstående adress eller till jessica@goldenpojkarna.com

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SvTK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvTK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvTKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SvTK och SKKs behandling av personuppgifter, finns på www.skk.se/pub

På utställningarna arrangeras även:

Syskonklass: För valpar 4-9 månader, 3 syskon ur samma kull.
                       Anmälan på plats före kl. 11.00 i sekretariatet.
                       Kostnad: 50 kr/grupp.
                       (Minst två av syskonen måste vara anmäld till utställningen)

Parklass:   För hundar över 9 månader. 2 hundar av samma kön eller en tik
                   och en hane. Hundarna ska lika varandra så mycket som möjligt.
                   Anmälan på plats före kl. 11.00 i sekretariatet. Kostnad: 50 kr/grupp.
                  (Minst en av hundarna i paret måste vara anmäld till utställningen. Båda
                   hundarna måste vara stambokförda och ha S-nummer eller SE-nummer)

Barn med Hund: För barn mellan 10 - 12 år med tax. Anmälan före kl. 11.00
                              i sekretariatet. Kostnadsfritt!

Vill Du ha annons i katalogen??

Uppfödare och medlemmar: Annons i utställningskatalogen med text  
                    och bild på din kennel eller din hund. Kostnad 500 kr eller skänkt
                    gåva av minst samma värde. Gåvans värde bedöms av klubben.

Företag:     Annons i utställningskatalogen med text och bild om ditt företag.
                    Kostnad 1000 kr.

 Kontakta Kim Norlin senast sista anmälningsdag på mail  peppersaint@telia.com
 om du vill vara med och hjälpa din rasklubb! Gåvor som kommer in efter sista  
 anmälningsdag flyttas, tillsammans med din annons, till nästa utställningstillfälle.
 All sponsring sker villkorslöst, dvs. du kan inte rikta gåvan till något särskilt an-
 vändningsområde.

 Skåne-Blekinge Taxklubb tackar för ditt stöd!!