Uttagningslista Spår-SM 2021

Info i Corona-tider:

Tyvärr är Viltspår-SM 2020 inställt pga Corona men bästa hund från 2020
(Peppersaint's Zeetax) kommer eventuellt erbjudas plats att tävla på
Viltspår-SM 2021. Mer info kommer!

SBTKs representant 2021:


Peppersaint's Wiesel, KN

Uttagningen inför Viltspår-SM 2021 är färdig och här följer en lista över de tio bästa hundarna:

Placering   Hundens                  Ord prov     Ord prov     Ord prov      Rörligt   Rörligt    Slutpoäng
               namn, ras samt         nr 3 2020    nr 4 2020   nr 1 2021     prov      prov                                      
               ägare                                

1. Klubbrepresentant:
Peppersaint's Wiesel KN ägare Kim Norlin
118 p 120 p 114p 112 p   464 p
2. Reserv:
Peppersaint's Zalmiak KN äg Jessica Nilsson
108 p 110 p 116 p 100 p   434 p
3. K'ke Asteria's Kung Balthasar KD äg Görel Ljungberg 102 p 116 p 112 p 102 p   432 p
4. Peppersaint's Sicksack KN äg Elisabeth Iregren  87 p 118 p 120 p 102 p   427 p
5. Peppersaint's Fullibus, LN äg Anita Turesson-Wickberg 106 p 114 p 83 p 116 p   419 p
6. Peppersaint's Zeetax KN äg Kim Norlin 120 p + HP 70 p 118 p 100 p   418 p
7. Kalyanas Sunbeam LN äg Sara Mattisson  85 p  85 p    - 95 p 108 p 373 p
8. Peppersaint's Evita KN äg Kim Norlin  93 p 102 p 108 p     303 p
9. Peppersaint's Zåbra KN äg Kim Norlin 112 p 106 p 91 p     309 p
10. Doggside's Panos Show Sweet LD äg Anita Turesson-Wickberg 110 p  87 p   89 p   286 p

Uttagningsperioden inför 2022 års Spår-SM sträcker sig från 1/6 2021 till 31/6 2022 och varje hund får tillgodoräkna sig sina 4 bästa resultat under perioden.

Dessutom kan de hundägare som önskar tillgodoräkna sig ett rörligt prov, som då måste ha tagits inom uttagningsperioden. Skogskortet för det rörliga provet måste vara sammanställaren Kim Norlin tillhanda innan den 31/5 2022. Skogskortet ska vara påskrivet av domaren och daterat.

Några enkla regler finns:
1. Proven måste vara tagna i Skåne-Blekinge Taxklubbs regi och ägaren måste vara medlem i SBTK.
2. Endast 1:a pris på öppenklassprov ger poäng.
3. Klubbens ordinarie prov under uttagningsperioden räknas. Hundägaren har även rätt att tillgodoräkna sig ett rörligt prov under uttagningsperioden. Dock endast fyra prover totalt. Vid lika slutpoäng har den hund som kan tillgodoräkna sig flest ordinarie prov företräde.
4. HP ger 20 extra poäng

OBS: Hundägaren måste själv innan provet be domaren poängsätta hundens arbete. Detta måste göras skriftligt på ett skogskort med datum, hundens namn samt domarens namn. Ägaren lämnar sedan skogskortet till sammanräknaren. Skogskort kan inte skrivas i efterhand. På ordinarie prov kan domaren skriva in poäng direkt i kanten på protokollet.

Den hund med högst slutpoäng samt en reserv tas ut för att representera SBTK vid Spår-SM varje år.

Lycka till!


- Jag är taggad! Är du? säger Timja