Tillbaka <=

Förteckning över Vandringspriser inom SkåTK som är vunna för alltid:

 

2003 Liljehults Axes VP Liljehults Axe Bertil Gustavsson
2004   K'Ke Asteria's GA-Sofokles Eva Paulsson
2005   Tueholt Kadett
Hahnängens Avec
Henrik Johansson
Paul Ivarsson
2006   Hahnängens Avec Paul Ivarsson
2007   Hahnängens Avec Paul Ivarsson
2008 Hahnängens Avec Paul Ivarsson
2009 Peppersaint´s Oywabra Kim Norlin
2010 Peppersaint´s Oywabra Kim Norlin
2011 Pågarnas Polly PollyLilly Anita o Kaj Turesson-Wickberg
2012 priset vunnet för gott Tueholt A-Milla Kim Norlin

Liljehult Axes VP

Priset skall delas ut vid Skåne Blekinge Taxklubbs ordinarie spårprov på våren till bästa svenskägda tax, oavsett hårlag, med 1:a pris i öppen klass och lägst 2:a pris på utställning (fr o m 2011 "very good"). För att erövra priset för alltid krävs tre inteckningar med två olika taxar. Donatorn äger rätt att tävla om priset.

Älmhult den 20 november 2002

Bertil Gustavsson

=============================================================

 

2003 Bissebos VP Bissebo Faijt Inge och Laila Bergkvist
2004   Mistelgårdens Filippa Henrik Barnekow
2005   ingen meriterad s
2006   Grantinges Akina Kjell Wetterlöv
2007   ingen meriterad s
2010   Boknäsets Qrut Henrik Barnekow
2011  Priset vunnet för gott  Boknäsets Qrut Henrik Barnekow

Bissebos VP

Kennel Bissebo vandringspris att utdelas till bästa strävhåriga tax av normalstorlek. Priset utdelas årligen vid Skåne-Blekinge Taxklubbs första utställning. För att få deltaga i tävlingen måste hunden ha ett 1:a pris på drevprov och lägst CK på dagens utställning. För att erövra priset för alltid krävs två inteckningar med minst två olika hundar. Donatorns hundar äger rätt att deltaga i tävlingen. Årtal, foto på hunden, hundens namn resp. titel och reg.nr samt ägarens namn skall införas i bifogade album genom priserövrarens försorg och bekostnad.

Bjersgård 010222

Inge & Laila Bergqvist

=============================================================


 

2004 Pågarnas VP BIS Sandängens Ärzhi Thomas Linné
2005   Tueholt Affe Nete Wunsch
2006   Jylling's Red Baron Gitte Svaerke
2007   Svaerke's Ulrikka Gitte Svaerke
2008   Wervest´s Winn Vera Vestby
2009   Lisego Nosa Tsarevich Görel Hilborg o Lotta Söderberg
2010   Eiarö Krösa Maja Annika Rönnings
2011  Priset vunnet för gott Svaerke´s Markku Gitte Svaerke

Pågarnas VP BIS

Priset är instiftat till minne av Pågarnas Kennels framgångsrika och mångåriga uppfödning av långhårig dvärgtax och långhårig kanintax under åren 1970 till 2004. Det utdelas till bästa tax alla storlekar och hårlag vid Skåne-Blekinge Taxklubbs årliga vårutställning med början i Kjugekull den 20:e Maj 2004.
Vandringspriset tillfaller permanent den hundägare som erövrat tre inteckningar i detsamma.
Det är donatorns önskemål att vinnarnas namn inte graveras på pokalen utan redovisas i bifogade pärm med tävlingsdatum, bild resp titel och namn på vinnande hund samt hundägarens namn.

Billeberga 040220
Rune Åhman

=============================================================

Sjustjärnans Långhårspris VP BIM

2003 Sjustjärnans Långhårspris VP BIM Ögus Vicke Lars Gulliksen
2004   ingen meriterad s
2005   Hound's My Way Marie Gadolin
2006   Sjustjärnans XX Aquarius Inger Kuntsel och Lotta Jansson-Tamm
2008   Knacky-Knaves Center of the Crime Lone Hofman
2009   Ida-Gulls Cita Siw Lagerbäck    
2010   Yxtanejdens Hazel Siw o Martina Lagerbäck
2011  Priset vunnet för gott Red Top´s Golden Goal Siw o Martina Lagerbäck

 

Priset utdelas till den långhåriga tax av normalstorlek som blivit BIM på Skåne-Blekinge Taxklubbs höstutställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare, som erhållit tre inteckningar med minst två olika hundar. Priset skall utdelas till vinnaren på utställningsdagen och åtföljas av en pärm i vilken statuter och vinnare av priset återfinns. Priset är skänkt av Inger Kuntsel, Sjustjärnans kennel.

============================================================================

Inter Nos Bentes Minnespris

2003 Inter Nos Bentes Minnespris Ögus Vicke Lars Gulliksen
2004   Sjustjärnans XlV Taurus Inger Kuntsel & Lotta Jansson Tamm
2005   Lindesnäs Pascal Kerstin Pilgård
2006   Hound's Blümchen Marie Gadolin
2007   Lindesnäs Pascal Kerstin Pilgård
2008   Lindesnäs Pascal Kerstin Pilgård
2009   Sjustjärnans XX Aquarius Inger Kuntsel o Lotta Jansson -Tamm
2010   Sjustjärnans XX Aquarius Inger Kuntsel o Lotta Jansson-Tamm
2011   Lindesnäs Royal Red Inger Kuntsel o Lotta Jansson-Tamm
2012   Sjustjärnans XXVI Regulus Inger Kuntsel o Lotta Jansson-Tamm

Priset utdelas till den långhåriga tax av normalstorlek som blivit BIR på Skåne-Blekinge Taxklubbs vårutställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare, som erhållit fem inteckningar med minst tre olika hundar. För att erhålla inteckning i priset krävs championatsmeriterande spårmerit eller någon form av drevmerit. Priset skall utdelas till vinnaren på utställningsdagen och åtföljas av en pärm i vilken statuter och vinnare av priset återfinns. Priset är skänkt av Inger Kuntsel, Sjustjärnans kennel, och uppsatt till tävlan på Skåne–Blekinge Taxklubbs vårutställning år 2003.   

======================================================================

Sjustjärnans VP BIM LN

2003 Sjustjärnans VP BIM LN Krusstugans Afrodite Inger Kuntsel
2004   Lindesnäs Orchidé Maj-Britt Mårtensson
2005   Lindesnäs Orchidé Maj-Britt Mårtensson
2006   Lindesnäs Pascal Kerstin Pilgård
2008   Lindesnäs Nerzetta Kirsten Swärd
2010   Nuits River Dance Yvonne Hansén
2011   Ögus Pia Gun Öberg
2012   Sjustjärnans XXIII Aphrodite Terra Inger Kuntsel o Lotta Jansson-Tamm
2013   Vilande till 2014  
2014   Sjustjärnans XXIII Aphrodite Terra Inger Kuntsel o Lotta Jansson-Tamm

 

Priset utdelas till den långhåriga tax av normalstorlek som blivit BIM på Skåne–Blekinge Taxklubbs vårutställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare, som erhållit tre inteckningar med minst två olika hundar. Priset skall utdelas till vinnaren på utställningsdagen och åtföljas av en pärm i vilken statuter och vinnare av priset återfinns. Priset är skänkt av Inger Kuntsel, Sjustjärnans kennel, och uppsatt till tävlan på Skåne–Blekinge Taxklubbs vårutställning år 2003.