Skåne-Blekinge Taxklubbs Vandringspriser

Vandringspriserna är uppdelade i fyra olika grupper, beroende på när de delas ut.

Du kan se alla priser genom att klicka på de olika gruppnamnen:

 

Utställning, vår

Utställning, höst

Årsmötet - drevprov

Årsmötet - övriga

 

För samtliga vandringspriser, där statuterna inget annat säger, gäller:

Priset skall återlämnas till klubben i god tid innan nästa årsmöte, dock senast på årsmötesdagen. Detta skall ske på pristagarens försorg och bekostnad.

Pris som försvinner eller skadas allvarligt måste ersättas av pristagaren.

I de fall då priset kommer med en bok, skall vinnande hund med namn, registreringsnummer, ägare och uppfödare skrivas in i boken. Detta göres av VP-ansvarig. Bild på vinnande hund skall ombesörjas av vinnaren och skickas/ges till VP-ansvarig utan anmaning.

Donatorerna får tävla om priserna.

Transportkartonger och skyddsemballage som lämnas ut tillsammans med priset skall användas vid återlämnandet. I de fall då skada sker på emballaget skall pristagaren ersätta med likvärdigt skydd.

Det är inte tillåtet av gravera priset eller på annat sätt göra åverkan på detsamma.
 


Du som vill skänka nytt VP till klubben, lämna in förslag på pris och statuter till vandringsprisansvarig på mail johanna.ilvonen@hotmail.com

Beslut om nytt VP måste tas i SBTKs styrelse.

 

Vandringspriser som är vunna för alltid, se här!