Vandringspriser:

I klubben finns ett stort antal vandringspriser. Här kan du se vinnarna sedan 2003. Statuterna och en bild av priset finns längre ner på sidan. Texten i statuterna är någorlunda ordagrant avskriven originalstatuterna och har i förekommande fall förtydligats eller uppdaterats så att de överensstämmer med gällande regelverk. Meddela gärna VP-ansvarig om ni finner något som inte stämmer!

De priser som är utställningsrelaterade låg vilande under 2013 då klubben hade en dubbelutställning 29-30/6 med Nordisk Segrarutställning och Jubileumsutställning i samband med att klubben firade 60 år.

(OBS: Samtliga hundars titlar är borttagna)

Vandringspriser som är vunna för alltid, se här !


  Vandringspriser
drev och viltspår
                Vandringspriser
utställning vår
                Vandringspriser
utställning höst
             


Sammanställning av vandringspriser på ordinarie och särskilda drevprov samt viltspårprov:

År Vandringspris Hund Ägare
2003 Paffs VP Kettystams Celcius Sven-Ingvar Nilsson
2004   Kettystams Celcius Sven-Ingvar Nilsson
2005   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2006   Furets Chicko Håkan Henriksson
2007   Frostängens Albertina Åke Svensson
2008   Grantinges Bonnie Bo Pihl
2009   Ermoro's Laima Berne Forsman
2010   Ingen meriterad   
2011   Ingen meriterad   
2012   Butas Etter-Näzzla  Mats Nilsson
2013 Valjeskogens Silva II Bo Pihl
2014 Askmadens Fiona Nils-Arne Petersson
2015 Lyckobergets Bessi Sven-Erik Christoffersson
2016   Jägarhöjdens Bonzo Carola Kwant
2017 Rekyls Norma Sophia Bergkvist & Jacob Granberg
2003 Kennel Fjälltäppans VP Fjälltäppans Hilda Rune Helge
2004   Tisabo Tutan Sabo Tibor
2005   Fixagårdens Odyseus Tommy Jeppsson
2006   Ingen meriterad  s
2007  

Ingen meriterad

s
2008   Ingen meriterad s
2009   Ingen meriterad s
2010   Ingen meriterad s
2011   Ingen meriterad s
2012   Valjeskogens Silva II Bo Pihl
2013   Valjeskogens Silva II Bo Pihl
2014   Ingen meriterad  
2015   Ingen meriterad  
2016   Jaktgläntans Bezzyliss Lars Nilsson
2017   Tvärskogs Flamma Jim Fredriksson
2003 SvTKs Minnesfat Furets Chicko Håkan Henriksson
2004   Kettystams Celcius Sven-Ingvar Nilsson
2005   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2006   Furets Chicko Håkan Henriksson
2007   Ingen meriterad s
2008   Grantinges Bonnie Bo Pihl
2009   Ingen meriterad  
2010   Ingen meriterad  
2011   Ingen meriterad Bo Pihl
2012   Biwas Jonne Sture Svensson
2013   Valjeskogens Silva II Bo Pihl
2014   Valjeskogens Viggo II Henrik Barnekow
2015   Lyckobergets Bessi Sven-Erik Christoffersson
2016   Ingen meriterad  
2017   Ingen meriterad  
2003 Kennel Rågläntans VP "Kristallvasen" Ingen meriterad  s
2004   Ingen meriterad s
2005   Ingen meriterad s
2006   Rågläntans Mizzi Folke Persson
2007   Frostängens Albertina Åke Svensson
2008   Rågläntans Målly Lars-Erik Eriksson
2009   Rågläntans Noa Göran Persson
2010   Ingen meriterad  
2011   Ingen meriterad  
2012   Ingen meriterad  
2013   Ingen meriterad  
2014   Askmadens Fiona Nils-Arne Petersson
2015   Lyckobergets Bessi Sven-Erik Christoffersson
2016   Jaktgläntans Bezzyliss Lars Nilsson
2017   Rekyls Norma Sophia Bergkvist & Jacob Granberg
2003 Aneberts VP Ingen meriterad s
2004   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2005   Ingen meriterad s
2006   Mistelbackens Acke Lars Strömdahl
2007   Ingen meriterad s
2008   Ingen meriterad  
2009   Rågläntans Noa Göran Persson
2010   Ingen meriterad  
2011   Ingen meriterad  
2012   Ingen meriterad  
2013   Ingen meriterad  
2014   Ingen meriterad  
2015   Ingen meriterad  
2016   Jägarhöjdens Bonzo Carola Kwant
2017   Ingen meriterad  
2003 Cai Cronwalls VP Fixagårdens Pyret Tommy Jeppsson
2004   Ingen meriterad s
2005   Ingen meriterad s
2006   Mistelbackens Acke Lars Strömdahl
2007   Ingen meriterad s
2008   Ingen meriterad s
2009   Ingen meriterad s
2010   Ingen meriterad  
2011   Ingen meriterad  
2012   Ingen meriterad  
2013   Valjeskogens Tassa II Anders Pihl
2014   Cognac's Dorinda Thomas Westman
2015   Klavreskogens Donna Mikael Wendt
2016   Tvärskogs Ella Henrik Johansson
2017   Cordonis Flisas Tila Lars-Anders Leviné
2003 Ulf Kallings minnesfond, drev Kettystams Celcius Sven-Ingvar Nilsson
2004   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2005   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2006   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2007   Ingen meriterad  
2008   Grantinges Bonnie Bo Pihl
2009   Ermoro's Laima Berne Forsman
2010   Ingen meriterad  
2011   Ingen meriterad  
2012   Butas Etter-Näzzla Mats Nilsson
2013   Ermoro's Mitzie Berne Forsman
2014   Askmadens Fiona Nils-Arne Petersson
2015   Eklyckans Troll Fredrik Herslow
2016   Mossekes Alvar Lasse Tönning
2017   Rekyls Norma Sophia Bergkvist & Jacob Granberg
2013 Oywabra's VP Tueholt A-Milla Kim Norlin & Eva Bermsjö
2014   Peppersaint's Oywabra Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015   Peppersaint's Tassimo Jessica Nilsson
2016   Tonedos Antonio in Red Lillemor Nilsson & Leif Prahl
2017   Peppersaint's Oywabra Kim Norlin & Eva Bermsjö
2003 Sjustjärnans Unghundspris, vår Ingen meriterad  
2004   Hallavaras Pyret Kent Andersson
2005   Mistelbackens Byggare Bob Britt-Marie Ebbesson
2006   Ingen meriterad  
2007   Ingen meriterad  
2008 Priset lottas på årsmötet  Mistelbackens Cimba
Hounds Miss American Pie 
Nils-Arne Pettersson
Agneta Wendel
 
2009 Priset lottas på årsmötet Sjustjärnans XXIII Aphrodite Terra
Svaerke´s Casper
Treis Pinheiros Matisse
 
Inger Kuntsel/L JanssonTamm
Ann-Margreth Kihlberg Lindén
Camilla Hübbe
 
2010 Priset lottas på årsmötet Valjeskogens Silva II
Daiwaze Zoritwa Zyntax
Peppersaint´s Stampe
 
Bo Pihl
Mary Rume
Ylva Roskvist
 
2011   Ingen meriterad  
2012   Ingen meriterad  
2013   Ingen meriterad  
2014   Sjustjärnans XXVII Xena Inger Kuntsel &
Lotta Jansson-Tamm
2015   Svaerke's Fred Gitte Svaerke
2016   Petronellastar Görel Ljungberg
2017   Ingen meriterad  
2004 Årets Tax    
2005   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2006   Hound's Mercury Kent Andersson
2007   Mistelbackens Byggare Bob Britt-Marie Ebbesson
2008 Priset lottas på årsmötet Mistelbackens Cimba
Hounds Miss American Pie 
Nils-Arne Pettersson
Agneta Wendel
2009   Peppersaint´s Oywabra Kim Norlin & Eva Bermsjö
2010   Sjustjärnans XXIII Aphrodite Terra Inger Kuntsel o Lotta Jansson-Tamm
2011   Peppersaint´s Rajjarej Kim Norlin & Eva Bermsjö
2012   Tueholt A-Milla Kim Norlin & Eva Bermsjö
2013   Valjeskogens Silva II Bo Pihl
2014   Peppersaint's Tallyho Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015   Tueholt A-Milla Kim Norlin & Eva Bermsjö
2016   Peppersaint's Tromb Jessica Nilsson
2017   Peppersaint's X-Os Elisabeth Iregren & Kim Norlin
2003 Wranåkers VP Furets Chicko Håkan Henriksson
2004   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2005   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2006   Mistelbackens Acke Lars Strömdahl
2007   Rågläntans Joppe Joakim Åkesson
2008   Midningstorps Cejd Arne Lindell
2009   Rågläntans Noa Göran Persson
2010   Ingen meriterad  
2011   Ingen meriterad  
2012   Ingen meriterad  
2013   Ingen meriterad  
2014   Askmadens Fiona Nils-Arne Petersson
2015   Lyckobergets Bessi Sven-Erik Christoffersson
2016   Jägarhöjdens Bonzo Carola Kwant
2017   Ingen meriterad  
2003 Billy's Minnespris Furets Chicko Håkan Henriksson
2004   Furets Chicko Håkan Henriksson
2005   ingen meriterad s
2006   Mistelbackens Acke Lars Strömdahl
2007   Grantinges Bonnie Bo Pihl
2008   Ingen meriterad  
2009   Ingen meriterad  
2010   Ingen meriterad  
2011   Ingen meriterad  
2012   Biwas Jonne Sture Svensson
2013   Valjeskogens Silva II Bo Pihl
2014   Valjeskogens Viggo II Henrik Barnekow
2015   Eklyckans Troll Fredrik Herslow
2016   ingen meriterad  
2017   Cordonis Flisas Tila Lars-Anders Leviné
2003 Drevettans VP Furets Chicko Håkan Henriksson
2004   Rågläntans Hälge Åke Svensson
2005   Fixagårdens Odyseus Tommy Jeppsson
2006   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2007   Snapphanebackens Devil Ingemar Stark
2008   Midingtorps Cejd Arne Lindell
2010   Jaktgillets Axe Henric Linge
2011   Ingen meriterad  
2012   Billy Ingemar Stark
2013   Vilande till 2014  
2014   Gånedalens Pixie Anna Månsson
2015   Stensjöns Stej Sten Sandin
2016   Ingen meriterad  
2016   Ingen meriterad  
2017   Källstigens Nixon Tommy Samuelsson
2010 Peppersaint's Viltspårfat VP Svaerke's Casper Ann-Margreth Kihlberg Lindén
2011   Svaerke's Macarena Espania Monica Birgersson
2012   Tueholt Amaryllis Kim Norlin & Eva Bermsjö
2013   Vilande till 2014  
2014   Peppersaint's Tallyho Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015   Lisego Nosa Tsarevich Görel Ljungberg
2016   Priscillastar Görel Ljungberg
2017   K'ke Asterias Leonis Görel Ljungberg
2010 Peppersaint´s Röda Skålen VP Svaerke's Nina Espania Kim Norlin & Eva Bermsjö
2011   Peppersaint's Sicksack Elisabeth Iregren
2012  
Peppersaint's Sicksack
Elisabeth Iregren
2013   Vilande till 2014  
2014   Peppersaint's Tallyho Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015   Peppersaint's Wesen Jessica Nilsson
2016   Peppersaint's Xippi Kim Norlin & Eva Bermsjö
2017   Peppersaint's Xilla Christina & Jens Wittmiss
2014 Spårpokalen Högeruds King of the Black Rolf Sörensson
2015   Tonedos Antonio in Red Lillemor Nilsson & Leif Prahl
2016   Peppersaint's Oywabra Kim Norlin & Eva Bermsjö
2017   Peppersaint's Oywabra Kim Norlin & Eva Bermsjö
2014 Norska skålen Tueholt A-Milla Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015   Peppersaint's Vici Anita Turesson-Wickberg
2016   Tonedos Antonio in Red Lillemor Nilsson & Leif Prahl
2017   Peppersaint's Oywabra Kim Norlin & Eva Bermsjö
2016 Sicksack's Svarta Vas Peppersaint's Oywabra Kim Norlin
2017   Peppersaint's Oywabra Kim Norlin
2015 Jubileumsskålen Pazir's kennel Kerstin Pilgård
2016   Peppersaint's kennel Kim Norlin & Eva Bermsjö
2017   Peppersaint's kennel Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015 Grävlingspriset Tell Ludvig Rasmusen & Mette Jensen
2016   Toftekaeret's Karl Johan Bo Tonnesen
2017   Peppersaint's X-Os Elisabeth Iregren & Kim Norlin
2015 Drev-SM priset Ermoros Mitzie Berne Forsman
2016   Ermoros Mitzie Berne Forsman
2017   Ingen meriterad  
 

Sammanställning av vandringspriser vårutställningen (Kjugekull):

Upp

<
År Vandringspris Hund Ägare
2012 Pågarnas Minnespris Eiarö O P Andersson A Andersson, I Cederholm o A Rönnings
2013   Vilande till 2014  
2014   Altima's Dante Erika Ericsson
2015 Svaerke's Ulrikka Gitte Svaerke
2016 Sörilds BS-Jennie Arvid Enggrav
2017 Sweetax Sixten Sparre Jan Riis
2003 Ulf Kallings minnesfond, utställning Jyllings Vanessa Espania Gitte Svaerke
2004   Sandängens Ärzhi Thomas Linné
2005   Tueholt Affe Nete Wunsch
2006   Jylling's Red Baron Gitte Svaerke
2007   Svaerke's Ulrikka Gitte Svaerke
2008   Werves't Winn Vera Vestby
2009   Lisego Nosa Tsarevich Görel Hilborg o Lotta Söderberg
2010   Eiarö KrösaMaja Annika Rönnings
2011   Svaerke's Markku Gitte Svaerke
2012   Eiarö OP Andersson A. Andersson
2013   vilande till 2014  
2014   Altima's Dante Erika Ericsson
2015   Svaerke's Ulrikka Gitte Svaerke
2016   Sörilds BS-Jennie Arvid Enggrav
2017   Sweetax Sixten Sparre Jan Riis
2009 Sjustjärnans Veteranpris Krusstugans Afrodite Inger Kuntsel
2010   Krusstugans Afrodite Inger Kuntsel
2011   Krusstugans Afrodite Inger Kuntsel
2012   Tueholt Cre-a-tiv Kim Norlin & Eva Bermsjö
2013   vilande till 2014  
2014   Tueholt A-Milla Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015   Svaerke's Ulrikka Gitte Svaerke
2016   Lisego Nosa Tsarevich Görel Ljungberg
2017   Peppersaint's Oywabra Kim Norlin & Eva Bermsjö
2015 Peppersaint's Korthårspris Svaerke's Ulrikka Gitte Svaerke
2016   Buevang Xander Lars Schjaerff Larsen
2017   Black Boots Rocky Road Gitte Svaerke
2014 Ragges fågel Wallishus Wille Inger Svensson
2015   Framnäsgårdens GP Poppe Christina Strandberg
2016   Halleluja av Larhjelm Pia Nielsen
2017   Team-Freja Prince Inger Svensson
2015 Framnäsgårdens VP Hellas Yvonne Susie Hansen
2016   Amie Gurli Rosentoff
2017   Hjördis Göran Larsson
2017 K'ke Asterias Seniorpris Tueholt Amaryllis Kim Norlin & Eva Bermsjö
 

Sammanställning av vandringspriser höstutställningen (Hässleholm):     Upp

År Vandringspris Hund Ägare
2003 Kennel Bergtoras VP Mistelgårdens Filippa Henrik Barnekow
2004   Ingen meriterad s
2005   Busemons Josephine Helene Widerstedt
2006   Ingen meriterad s
2007   Ingen meriterad  
2009   Grantinges Dolly Kjell Wetterlöv
2010   Bellomis Kelda Gunilla Hägerstedt
2011   Valjeskogens Silva II Bo Pihl
2012   Wallishus Milla Ann Grauers
Håkansson
2013   Vilande till 2014  
2014   Tantes Else ED Doris K Johansson
& A-M Olsson
2015   Eiarö O P Andersson Alf Andersson & Ingrid Cederholm
2016   Petit Sirprise de Pemika Margareta Johansson & Anders Fyhr
2017   Cordonis Flisas Tila Lars-Anders Levine
2003 Kennel Sjustjärnans Unghund VP  Örnbergets Jelena Veronica Olsson
2004   Ingen meriterad s
2005   Ingen meriterad s
2006   Hound's Lady Madonna Marie Gadolin
2007   Lisego Nosa Tsarevich Görel Hilborg och Lotta Söderberg Larsen
2008   Ingen meriterad  
2009   Framnäsgårdens FX Xerxes Eva Hörnfeldt Ahlin och Christina Åkerlindh
2011   Hodja´s Miss Moneypenny Susanne Staal Nielsen
2012   Ingen meriterad  
2013   Vilande till 2014  
2014   Lobbengårdens Deimantas Marie Lobben
2015   Ingen meriterad  
2016   ingen meriterad  
2017   Ingen meriterad  
2003 Sjustjärnans Långhårspris BIR höst VP Örnbergets Jelena Veronica Olsson
2004   Hound's Rule Britannia Marie Gadolin
2005   Gräfsbodas Ivanhoe Annica Hallblom
2006   Hound's Mädchen Marie Gadolin
2007   Sjustjärnans XVII Kronos Inger Kuntsel
2008   Ross Castro Marie Gadolin
2009   Ingen meriterad  
2010   Ingen meriterad  
2011   Opalina´s Jazzy Desire Vibeke Jensen
2012   Sörils LB-Bajas Erna Hjelmerud
2013   Vilande till 2014  
2014   Pazir's Rusty Kerstin Pilgård
2015   Pazir's Rusty Kerstin Pilgård
2016   Koppargläntans Usain Bolt Kerstin Pilgård
2017   Koppargläntans Debbie Ferguson Kirsten Swärd
2007 Kennel Sjustjärnans VP Långhårsskålen Ingen meriterad  s
2009   Ögus Pia Gun Öberg
2010   Krusstugans Afrodite Inger Kuntsel
2011   Ingen meriterad   
2012   Sjustjärnans XXIII Aphrodite Terra Inger Kuntsel o L Jansson-Tamm
2013   Vilande till 2014  
2014   Sjustjärnans XXVIII Xena Inger Kuntsel & L Jansson-Tamm
2015   Pazir's Roxanna Kerstin Pilgård
2016   Ingen meriterad  
2017   Koppargläntans Debbie Ferguson Kirsten Swärd
2007 Nete Wunsch Minne Lisego Nosa Tsarevich Görel Hilborg och Lotta Söderberg Larsen
2008   Lisego Nosa Tsarevich Görel Hilborg och Lotta Söderberg Larsen
2009   Dualis Cege Gitte Svaerke
2010   Hound´s Mulberry Marie Gadolin
2011   Svaerke´s Ulrikka Gitte Svaerke
2012   Kiss My Ass Vitoraz Eva Hörnfeldt Ahlin
2013   Vilande till 2014  
2014   Sweetax Up To U Lotta Söderberg
2015   Nimik Hovsa Hodja Michael Allerup Nielsen
2016   K'ke Asterias Leonis Görel Ljungberg
2017   K'ke Asterias Leonis Görel Ljungberg
2009 Sjustjärnas Kruthorn Callavanti Disar Dollar
Lisego Nosa Tsarevich
Roland Klarin Anderson
Görel Hilborg och Lotta Söderberg
2010   Lisego Nosa Tsarevich Görel Hilborg och Lotta Söderberg
2011   Svaerke's Ulrikka Gitte Svaerke
2012   Svaerke's Macarena Espania Monica Birgersson
2013   Vilande till 2014  
2014   Sweetax Up To U Lotta Söderberg
2015   Nimik Hovsa Hodja Michael Allerup Nielsen
2016   K'ke Asterias Leonis Görel Ljungberg
2017   K'ke Asterias Leonis Görel Ljungberg
2009 Sjustjärnans Veteranpokal Jylling's Vanessa Espania Gitte Svaerke
2010 Jylling's Vanessa Espania Gitte Svaerke
2011   Jylling's Rose Mary Gitte Svaerke
2012   Tueholt A-Milla Kim Norlin & Eva Bermsjö s
2013   Vilande till 2014   
2014   Tueholt Cre-A-Tiv Kim Norlin &
Eva Bermsjö
2015   Lisego Nosa Tsarevich Görel Ljungberg
2016   K'ke Asterias Pyrrha Veronica Olsson
2017   Peppersaint's Stampe Ylva & Jonna Roskvist
2017 Bengt Malmqvists Minnespris Framnäsgårdens FK Kajsa Christina Åkerlindh
2015 Engstorps VP Sweetax Lex Luther Tine Rianthe & Lotta Söderberg
2016   Engstorps AT Dancing in the Dark Eva Hörnfeldt-Ahlin
2017   E Se Domani Del Lago Prile Christina Åkerlindh
 
 

 

Nete Wunsch Minne

Priset är instiftat till minne av Nete Wunsch av Skåne-Blekinge Taxklubb och utgörs av ett ständigt vandrande pris samt ett mindre minnespris som får behållas av vinnaren. Priset utdelas till BIS-vinnaren på klubbens höstutställning med början 2007.

Upp


Kennel Sjustjärnans VP Långhårsskålen

Priset utdelas till bästa långhåriga taxtik av normalstorlek, som under året deltagit på Skånska Taxklubbens vår- och höstutställningar.
Rätt att tävla om priset äger den tik, som tilldelats lägst "excellent" i kvalitetsklass (motsvarande i championklass och veteranklass).
Tiken skall före vårutställningen erhållit 1:a pris öppen klass viltspår samt vid höstutställningen vara SEVCH.
För att erövra priset för alltid krävs fyra inteckningar med minst tre olika tikar.
Priset är skänkt av Sjustjärnans kennel och uppsatt till tävlan första gången år 2007.
Med priset följer en pärm i vilken vinnande hund och dess ägare skrives in.
Priset skall utdelas i samband med höstutställningen.

Upp


Billy's Minnespris

Priset avser att främja aveln av drivande taxar med god exteriör.
Tilldelas den Skåne/Blekingeägda tax, som under året tilldelats lägst "excellent"  på någon av SkåTKs utställningar och erhållit den av deltagande hundar högsta poängen på SBTKs drevprov. Vid lika poäng avgör skallpoäng.
Vandringspriset tillfaller den som två gånger erövrat densamma med olika hundar.

Tor Wadmark skänkte priset efter att för alltid ha vunnit Svenska taxklubbens minnespris VP. 

Upp


Wranåkers Vandringspris

Priset skänkt av Arne Wranåker, Åhus.
Wranåkers VP utdelas till bästa Skåneägda korthår på de av Skåne Blekinge Taxklubb anordnade drevprov. Hunden ska lägst ha tilldelats 1:a pris på provet.
Exteriörkrav: lägst Very Good på utställning.
Vid lika drevpoäng avgör skallpoängen i första hand och utställningsmeriten i andra hand.
Priset vinnes för alltid med tre inteckningar med minst två olika hundar.
Priset skall ej graveras.

Åhus i februari 1997
Arne Wranåker

Upp


Paffs Vandringspris

Priset skänktes 1977 till Skåne Blekinge Taxklubb av bröderna Nils, Lalle och Ove Jonsson, Moheda, ägare till Paff, istället för Lukaspokalen som champion Paff vunnit för alltid. Priset tilldelas Trolleholmsprovets (ordinarie prov) bästa hund oavsett hårlag. Exteriörkrav är lägst Very Good på utställning. Den hundägare som erövrar priset tre (3) gånger erövrar det för alltid.

Moheda i februari 1997

Ove Jonsson
Lingonvägen 10
340 36 Moheda                               

Upp


Kennel Fjälltäppans Vandringspris 

Priset tilldelas den bästa förstapris-taxen vid ordinarie drevprov. Taxen skall vara ägd av en bleking. Priset gäller alla hårlagsvarianter. Inteckning gäller endast en gång per hund. Den behöver ej vara debutant. Givaren äger rätt att tävla om priset. Tre inteckningar på olika hundar med samma ägare krävs för äganderätten till vandringspriset och minst Very Good juniorklass på utställning

Trensum i september 1996
Rune Helge

Fjälltäppans kennel
Åkerrensvägen 1
374 70 Trensum

Upp


SvTKs minnesfat VP

Skänkt av Svenska Taxklubben att utdelas vid ordinarie drevprov i Skåne till bästa jaktchampion. Ägaren skall fr o m 2012 vara medlem i SBTK. Priset skall vara ständigt vandrande.

Upp


Kennel Rågläntans Vandringspris "Kristallvasen"

Priset delas ut vid Skåne Blekinge Taxklubbs ordinarie drevprov och tilldelas den korthåriga taxtik som erövrat ett första pris och erhållit flest poäng vid nämnda drevprov. Vid lika resultat avgör skallpoängen. Taxen skall vara svenskägd. Priset tillfaller för alltid den som erövrat detsamma med tre olika tikar. Donatorn äger rätt att tävla om priset.

Forshaga
Alvesta i februari 2003

Åke Svensson

Upp


Aneberts Vandringspris

Debutantpris att utdelas vid Skåne-Blekinge Taxklubbs ordinarie drevprov. Avsett att tilldelas bästa korthåriga tax med minst 1:a pris drev och Very Good i juniorklass, unghundsklass eller öppen klass på utställning. Priset tillfaller den hundägare som med två olika hundar får inteckning i detsamma.

Upp


Cai Cronwalls Vandringspris

Om priset tävlas vid särskilt (rörligt) drevprov. Tilldelas bästa debuterande tax oavsett hårlag, vilken äges av person bosatt inom Skåne-Blekinge Taxklubbs verksamhetsområde. (Med debuterande tax menas den som deltager i första drevprovstävlingen och är född tidigast året innan.) Hunden skall vid provet ha erhållit 1:a pris och vid utställning tidigare erhållit minst Very Good på utställning. För att erövra priset för alltid fordras att man med tre olika hundar har erhållit inteckning i priset.

Upp


Kennel Drevettans Vandringspris

Bästa drevmeriterade korthåriga tax på Skåne-Blekinge Taxklubbs vårutställning på Kjugekull. För att vinna priset för gott skall det erövras tre gånger av samma ägare med tre olika hundar. Vinnaren får ej ha lägre pris än "very good". Priset delas ut på Skåne-Blekinge Taxklubbs årsmöte.

Kennel Drevettan
Thomas & Lena Fors

Upp


Oywabra's Vandringspris

 

Priset ska tilldelas bästa hund vid årets första ordinarie spårprov i Skåne-Blekinge Taxklubbs regi. Priset tilldelas provets bästa tax, oavsett kön, storlek och hårlag, med lägst 1:a pris i öppenklass. Hunden ska vara ägd av medlem i SBTK.
Priset tillfaller för alltid den hundägare som erhållit tre inteckningar med två olika hundar.

Priset är skänkt av Peppersaint's kennel och uppsatt till tävlan första gången 2013. Priset ersätter Liljehult Axes VP som kenneln vann för alltid 2012.

Med priset följer en pärm i vilken vinnande hund och dess ägare skrivs in. Årtal, foto på hunden, hundens namn och registreringsnummer samt ägarens namn ska införas i pärmen på vinnarens försorg och bekostnad. Pärmen skall förvaras av klubben.

Priset ska utdelas på årsmötet nästkommande år.
Donatorn äger rätt att tävla om priset.

Klippan 2013-03-18
Kim Norlin och Eva Bermsjö

Upp

_____________________________________________________________________________

Årets Tax

Alla taxar tillhörande medlem i Skåne–Blekinge Taxklubb äger rätt att tävla om priset. Poängen måste vara tagna på tävlingar arrangerade av SBTK. Sammanlagd poäng från tre tävlingsgrenar får tillgodoräknas, men det är ej krav på fler än två tävlingsgrenar. Tävlingsgrenar = utställning, viltspår, gryt och drevprov. Två pris inom varje tävlingsgren får ingå, dock endast en poäng per anordnat prov eller utställning. Vid lika poäng prioriteras tävlingsgrenarna i ordningsföljd: drev, spår, gryt samt utställning.
Tiden för sammanräkning är 1/1–31/12. Det åligger taxägare att inkomma med anmälan om poäng det aktuella året till vandringsprisansvarig i SBTK senast den 15/1 året därpå.
Priset är skänkt av Smålands Taxklubb.

Poängbedömning: 

Moment Pris Poäng
Drev

 

D-cert
1:a
2:a
10 p
8 p
7 p
Viltspår

 

1:a ÖKL HP
1:a ÖKL
2:a ÖKL
GK anlagsklass
10 p
8 p
5 p
4 p
Gryt

 

GK grytjaktprov
1:a pris grytanlagsprov
2:a pris grytanlagsprov
10 p
8 p
5 p
Utställning

 

CK
Excellent
Very good
10 p
7 p
4 p

Upp


Ulf Kallings Minnesfond, drev

Minnesfonden har av Skåne-Blekinge Taxklubb instiftats 1992 till minne av greve Ulf Kalling. Fondens nettoavkastning går oavkortat till priser enligt nedanstående. Priset tilldelas bästa hund, som ej fyllt fyra år, på Skåne-Blekinge ordinarie drevprov. Vid lika poäng avgör i 1:a hand skall, i 2:a hand upptagningsförmågan. Hunden skall ha erövrat 1:a pris. Priset delas ut på årsmötet. Vinnande hunds namn och fotografi (tillhandahålles av hundägaren) samt uppgift om ägare och årtal, införs i ett album som förvaras hos Skåne-Blekinge Taxklubb.

Upp


Ulf Kallings Minnesfond, utställning

Minnesfonden har av Skåne-Blekinge Taxklubb instiftats 1992 till minne av greve Ulf Kalling. Fondens nettoavkastning går oavkortat till priser enligt nedanstående. Priset tilldelas BIS-vinnande hund på Skåne-Blekinge Taxklubbs vårutställning. Priset delas ut vid utställningen. Vinnande hunds namn och fotografi (tillhandahålles av hundägaren) samt uppgift om ägare och årtal, införs i ett album som förvaras hos Skåne-Blekinge Taxklubb.

Upp


Sjustjärnans Unghundspris, vår

Priset tilldelas bästa tax, oavsett storlek och hårlag, i anlagsklass på Skåne-Blekinge Taxklubbs  första ordinarie spårprov under året. Finns ingen anlagshund på första provet tilldelas det bästa anlagshund på andra provet osv. Priset delas ut på årsmötet.

Priset är skänkt av kennel Sjustjärnan, innehavare Inger Kuntsel och uppsatt till tävlan första gången 2014.

Upp


Kennel Bergtoras VP

 

Kennel Bergtoras vandringspris tilldelas bästa svenskägda normalstora strävhåriga taxtik i jaktprovsklass på Skåne-Blekinge Taxklubbs höstutställning. Tiken skall på utställningen ha tilldelats "excellent". Vidare krävs som bruksmerit ett 1:a pris på drevprov eller ett 1:a pris i öppen klass på viltspår. Pris på drevprov råder över viltspår. Den hundägare som erövrar tre inteckningar med tre olika tikar vinner priset för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset. Fatet får ej graveras. Priset åtföljs av ett album som genom hundägarens försorg skall förses med ett fotografi av hunden. Albumet skall förvaras av klubben. Hundägaren ansvarar för att priset finns tillgängligt på motsvarande utställning följande år.

Domsten i augusti 1996
Gudrun Högild
Bergtora kennel

Upp


Kennel Sjustjärnans Unghunds VP

Priset tilldelas bästa unghund, oavsett storlek och hårlag som på innevarande utställning erövrat Ck och som tidigare erövrat någon form av jaktmerit. Priset tillfaller slutligen den hundägare som först erhållit inteckningar med tre olika hundar. Priset är skänkt av Inger Kuntsel, Sjustjärnans kennel, och uppsatt till tävlan på Skåne–Blekinge Taxklubbs höstutställning år 2003.

Upp


Kennel Sjustjärnans Långhårspris BIR VP

Priset utdelas till den långhåriga tax av normalstorlek, som blivit BIR på Skåne-Blekinge Taxklubbs höstutställning. Priset tillfaller för alltid den hundägare, som erhållit fem inteckningar med minst tre olika hundar. För att erhålla inteckning krävs championatsmeriterande spårmerit eller någon form av drevmerit. Priset skall utdelas till vinnaren på utställningsdagen och åtföljas av en pärm i vilken statuter och vinnaren av priset återfinns. Priset är skänkt av Inger Kuntsel, Sjustjärnans kennel, och uppsatt till tävlan på Skåne–Blekinge Taxklubbs höstutställning år 2003.

Upp


Pågarnas Minnespris

 

 

Priset delas ut till BIS-vinnande hund på SBTKs vårutställning till minne av Rune Åhman och Åke Wulf som framgångsrikt fött upp långhårig kanin - och dvärgtax under kennelprefixet Pågarnas från 1970 till 2004. Priset är ständigt vandrande.

Priset består av en trätax av Kaj Boyesen på en träsockel.
Med priset kommer en bok där namn, titel, registreringsnummer, ägare, uppfödare samt fotografi av vinnande hund ska sättas in på ägarens försorg och bekostnad.

Priset är skänkt av Skåne-Blekinge Taxklubb och uppsatt till tävlan första gången 2012

Upp


Sjustjärnans Veteranpris 

Veteranpriset

Priset tilldelas bästa tax, oavsett kön, storlek och hårlag, som tävlat i veteranklass. Om priset tävlas på Skåne Blekinge Taxklubbs vårutställning. Rätt att tävla om priset äger den tax som tilldelats lägst "excellent" i veteranklass och som koras till BIS Veteran. För att erövra priset för alltid krävs fem inteckningar med minst tre olika hundar.

Priset som är ett jakthorn enligt uppgift från slutet av 1800-talet, är skänkt av Sjustjärnans kennel och uppsatt till tävlan första gången år 2009. Med priset följer en pärm i vilken vinnande hund och dess ägare skrivs in. Priset skall utdelas i samband med vårutställningen.

Saltsjö-Boo Februari 2009

Upp


Veteranpokalen 

Priset tilldelas bästa tax, oavsett kön, storlek och hårlag, som tävlat i veteranklass. Om priset tävlas på Skåne Blekinge Taxklubbs höstutställning. Rätt att tävla om priset äger den tax som tilldelats lägst "Excellent" i veteranklass och som koras till utställningen bästa veteran. Taxen skall dessutom ha jaktprov som berättigar till utställningschampionat.

Upp


Sjustjärnans Kruthorn

Kruthornet

Priset tilldelas bästa tax, oavsett kön, storlek och hårlag, som har den högsta meriten på drev, spår eller grytprov. Om priset tävlas på Skåne-Blekinge Taxklubbs höstutställning. Rätt att tävla om priset äger den tax som tilldelats lägst "excellent" i kvalitetsklass (motsvarande i championklass och veteranklass). För att erövra priset för alltid krävs fyra inteckningar med minst tre olika hundar.

Priset som är ett kruthorn enligt uppgift från mitten av 1800-talet, är skänkt av Sjustjärnans kennel och uppsatt till tävlan första gången år 2009. Med priset följer en pärm i vilken vinnande hund och dess ägare skrivs in. Priset skall utdelas i samband med höstutställningen.

Saltsjö-Boo Februari 2009

Upp


Peppersaint's Viltspårfat VP

Priset utdelas till bästa korthåriga tax, oavsett storlek och kön, som under året deltagit på Skåne-Blekinge Taxklubbs vår- och höstutställningar.
Rätt att tävla om priset äger den tax, som tilldelats lägst CK. Taxen skall före 31/12 samma år ha fått Svenskt Viltspårchampionat registrerat hos Svenska Kennelklubben.
Fr o m 2017 ska samtliga öppenklassprover för championatet skall vara tagna i arrangemang av Svenska Taxklubben.
För att erövra priset för alltid krävs att samma ägare vunnit priset tre gånger med minst två olika hundar.
Priset är skänkt av Peppersaint's kennel och uppsatt till tävlan första gången år 2010.
Med priset följer en pärm i vilken foto av vinnande hund och dess ägare skrivs in. Pärmen skall förvaras av klubben.
Priset skall utdelas på årsmötet nästkommande år.
Donator äger rätt att tävla om priset.

Klippan 2010-04-20

Upp


VP Ragges fågel

Priset är skänkt av Rune Liljekvist och Elisabeth Iregren och består av en keramikfågel, inköpt i butiken "Skånekraft" i Lund, en sammanslutning av skånska hantverkare. Konstnären heter Getthen Holm.

Priset tillfaller bästa strävhåriga normalstora hane på SBTKs vårutställning. Hunden ska ha championatsgrundande jaktmeriter och för dagen tilldelats lägst CK.

För att vinna priset för alltid krävs 3 inteckningar med minst 2 olika hundar från samma ägare. Donatorn äger rätt att tävla om priset.

Lund 19 januari 2013

Rune Liljekvist och Elisabeth Iregren

Upp


Peppersaint's VP "Röda Skålen"

 

Priset tilldelas den yngsta normalstora korthårstik som, senast 31/12, fått Svenskt Viltspårchampionat registrerat hos Svenska Kennelklubben och som erhållit högst placering på SBTK:s vårutställning (lägst CK). Samtliga öppenklassprover för championatet skall vara tagna
i arrangemang av Skåne-Blekinge Taxklubb.
Priset delas ut på årsmötet nästkommande år. För att erövra priset för alltid krävs att samma ägare vunnit priset tre gånger med minst två olika hundar.
Priset är skänkt av Peppersaint´s kennel och uppsatt till tävlan första gången år 2010.
Med priset följer en pärm i vilken foto av vinnande hund och dess ägare skrivs in. Pärmen skall förvaras av klubben.
Donator äger rätt att tävla om priset.

Klippan 2010-04-20

Upp


Spårpokalen

 

Priset utdelas till den sammanlagt bästa hunden som deltagit på Skåne-Blekinge Taxklubbs ordinarie spårprov under ett år. Poäng beräknas enligt regler för uttagning till spår-SM. Vid lika poäng går priset till den äldsta hunden.
Priset, som utdelas på Skåne-Blekinge Taxklubbs årsmöte, är skänkt av Margareta Böös-Olsson 2014 och skall vara evigt vandrande. Priset åtföljs av en bok som genom hundägarens försorg skall förses med ett foto av hunden. Boken skall förvaras av klubben. Hundägaren ansvarar för att priset finns tillgängligt inför årsmötet nästföljande år.

Upp


Jubileumsskålen

 

Priset utdelas till bästa uppfödare i Skåne-Blekinge Taxklubb. Priset är skänkt av Svenska Taxklubben i samband med Skåne-Blekinge Taxklubbs 60-årsjubileum 2013.
Uppfödaren skall vara medlem i Skåne-Blekinge Taxklubb. Uppfödaren får tillgodoräkna sig poäng i uppfödarklass på av Svenska Taxklubben arrangerade utställningar under ett år enligt nedanstående tabell:
Placering
uppfödarklass
Poäng
BIS-1:a 4 p
BIS-2:a 3 p
BIS-3:a 2 p
BIS-4:a 1 p

Maximalt kan uppfödare få 16 poäng, då max 4 utställningar per år räknas. Tiden räknas från 1 januari till 31 december. Priset utdelas på årsmötet nästföljande år.
Det åligger uppfödaren att inkomma med anmälan av poäng till
vandringsprisansvarig senast 15/1.

Priset är uppsatt till tävlan 2015, utdelas från och med 2016 och skall vara evigt vandrande. Priset åtföljs av en bok som genom hundägarens försorg skall förses med ett foto av uppfödaren. Boken skall förvaras av klubben. Uppfödaren ansvarar för att priset finns tillgängligt inför årsmötet nästföljande år.

 

 


Peppersaint's Korthårspris

Priset tilldelas bästa korthåriga normaltax med championatsgrundande jaktmerit på SBTKs vårutställning. Hunden måste ha tilldelats lägst CK på utställningen. För att vinna priset för gott krävs minst tre inteckningar med två olika hundar.

Med priset kommer en bok, där namn, titel, registreringsnummer, ägare, uppfödare samt fotografi på vinnande hund ska sättas in på ägarens försorg och bekostnad. Boken ska förvaras av klubben.

Priset är uppsatt till tävlan från och med våren 2015 och är skänkt av Kim Norlin och Eva Bermsjö, Peppersaint's kennel.


Framnäsgårdens VP

 

Priset tilldelas bästa strävhåriga normaltax på SBTKs vårutställning. Priset ska vandra i max 10 år, från 2015 till 2024. För att erövra priset för gott ska samma ägare vinna priset med två olika hundar, varav minst den ena måste ha championatsgrundande jaktmeriter.

Med priset kommer en bok, där namn, titel, registreringsnummer, ägare, uppfödare samt fotografi på vinnande hund ska sättas in på ägarens försorg och bekostnad. Boken ska förvaras av klubben.

Priset är skänkt till SBTK 2015 av Christina och Clas Åkerlindh, Framnäsgårdens kennel.

 


Sicksack's Svarta Vas
 


Priset ska tilldelas bästa hund vid årets sista ordinarie spårprov i Skåne-Blekinge Taxklubbs regi. Priset tilldelas provets bästa tik, oavsett storlek och hårlag, med lägst 1:a pris i öppenklass.
Tiken ska vid något tillfälle tilldelats lägst CK på utställning och vara ska vara ägd av medlem i Svenska Taxklubben.
Priset delas ut på årsmötet nästkommande år. För att erövra priset för alltid krävs att samma ägare vunnit priset tre gånger med minst två olika hundar.
Priset är skänkt av Elisabeth Iregren till heder av hennes taxtik Peppersaint's Sicksack och uppsatt till tävlan första gången år 2016.
Med priset följer en pärm i vilken foto av vinnande hund och dess ägare skrivs in. Pärmen skall förvaras av klubben.
Donator äger rätt att tävla om priset.

Lund 2016
Elisabeth Iregren

Upp


Norska skålen

Priset, som är skänkt av Norska Taxklubben i samband med Skåne-Blekinge Taxklubbs 60-årsjubileum 2013, utdelas till Skåne-Blekinge Taxklubbs representant i Spår-SM.
Priset utdelas på årsmötet året efter aktuellt SM och skall vara evigt vandrande.

 
Priset åtföljs av en bok som genom hundägarens försorg skall förses med ett foto av hunden. Boken skall förvaras av klubben. Hundägaren ansvarar för att priset finns tillgängligt inför årsmötet nästföljande år.

Upp